Regio Westelijke Mijnstreek
Het bestuur van Regio Westelijke Mijnstreek bestaat uit een Voorzitter, Secretaris en een Penningmeester.

Hier komen wat foto's van het bestuur

Daarnaast bestaat de regio uit een aantal Regio Organisatoren die elk een of meerdere activiteiten organiseren voor een leeftijdsgroep binnen de hele regio.

Hier komen wat foto's van de organisatoren

Scouting Limburg
De circa 100 Limburgse Scoutingverenigingen krijgen ondersteuning van Steunpunt Scouting Limburg. Hier werken ca 60 vrijwilligers en een aantal beroepskrachten aan ontwikkeling, spel en verbinding. Kijk voor meer informatie over Scouting Limburg op www.scoutinglimburg.nl

Scouting Nederland Organisatie
Scouting is een internationale organisatie. Wereldwijd zijn ruim 55 miljoen jongens en meiden lid van Scouting!
In Nederland zijn er ca 1000 Scoutinggroepen, onderverdeeld in 45 regio's. 
De regio heeft intensief contact met de groepen en verzorgt de opleiding van vrijwilligers met Scouting Academy, coacht groepen en organiseert regionale spelbijeenkomsten. 
Het regiobestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de Scoutingregio. Samen met twee afgevaardigden van iedere Scoutinggroep vormt het regiobestuur de regioraad. Hier worden afspraken gemaakt over de regio en over het landelijk beleid. 

De landelijke raad is het hoogste besluitvormend orgaan van de Vereniging Scouting Nederland. 
In de landelijke raad zit een afgevaardigde + plaatsvervanger van elke regio + 3 vertegenwoordigers uit het waterwerk. 
Scoutinggroepen kunnen via hun lidmaatschap bij een regio hun invloed op landelijk beleid uitoefenen met een stem in de regioraad. 
De afgevaardigde van de regio in de landelijke raad brengt het advies/ kritische vraag/ mening of stem van de regioraad in bij de vergaderingen van de landelijke raad. 
Het landelijk bestuur bereidt beleidsvorming voor, ondersteund door het landelijk servicecentrum. 
Het landelijk servicecentrum ondersteunt, naast beleids- en besluitvorming, alle onderdelen binnen de vereniging zodat het Scoutingspel optimaal kan worden aangeboden.